logga_scratch.pngScratch är ett gratisprogram från MIT-MediaLab, Boston. Hela idén bygger på att man programmerar visuellt, ett spel, en animation eller om man vill skapa en liten berättelse. Själva programmeringen med block som man drar och kombinerar är enkel och lätt att förstå. Man kan använda Scratch till mycket, men framför allt är problemlösning och matematiskt tänkande en stor del av tanken. Här på Digga kan du lära dig grunderna, men även prova några färdiga idéer gjorda i Scratch.
Imagine, program and Share är mottot i Scratch. Scratch fördjupar också kreativitet, tänkande och lösningsinriktning, vilket gör programmet som klippt och skuret för skolan. Lägg till det internationella nätverk som finns på webbplatsen och vi får ytterliggare en dimension. Lärandet sker då också utanför skolans väggar.