Instruktionsfilm

Tillbaka

video.jpgScratchgrunder 6 - Medelnivå


Här kan du lära dig om hur man kan använda variabler för att simulera gravitation. Gravitation har med jordens dragningskraft att göra. T.ex om en boll släpps så faller den mot jorden. Hastigheten ökar hela tiden tills luftmotståndet motverkar hastighetsökningen. Här provar vi två variabler - Y-gravitation och Studs. Du kan testa programmet här och förändra Studsvariabeln.Mer om projektet på Scratch