Testa med variabler


Klicka på den gröna flaggan. Förändra variablerna och klicka på miniräknaren för att se resultatet. Du kan alltid ladda hem koden för att se hur man gör. Det finns 3 variabler A, B och variabeln summa.

Mer om projektet på Scratch