Koordinatsystemet, ganska enkelt


Scratch är uppbyggt kring koordinatsystemet med X=0 och Y=0 i mitten på scenen. Testa scratchprogrammet och fundera lite kring koordinater och hur det fungerar. Du kan spara koordinaterna för att rita upp en graf eller figur med de sparade koordinaterna. Kan du rita en triangel? Kvadrat?