Koordinatsystemet - grunderna


Lär dig koordinatsystemet ordentligt, så har du mycket gratis när du ska programmera i Scratch. Här kan du se vilken som är Y-axeln och vilket som är X-axeln och inom vilka områden en sprite kan förflytta sig via xy-koordinaterna.

Projektet på Scratch