Vindkraftverk, med variabel: Hastighet


En variabels värde går att förändra. I detta projekt används variabeln Hastighet för att ändra vindhastigheten (egentligen rotationen på vindkraftverket). Det går då enkelt att ta reda på variabelns värde i vilken Sprite som helst. I detta fallet används den för att ändra lampans sken (byte av klädsel på lampan - en enkel animation), beroende på variablens storlek. Ladda hem projektet för att undersöka hur man gör.

Om projektet på Scratch