Den magiska pennan


Skapa en ny Sprite, som ett kors eller en pennspets.block_penna.png
Använd de block som visas här till vänster.
Fundera på varför [Radera] finns med och [Sätt pennans storlekt till 1].
Vad händer om man inte har dom med?
Vad gör [Penna upp] och [Penna ned] för något?

Kan man använda något annat block än [För alltid]?

Prova att förändra siffrorna i de olika blocken. Vad blir det för skillnad?

Prova att kopiera Spriten, med alla scriptblock. Får du två pennor då? Eller måste du skilja dem åt på något sätt?

Experimentera! Med försök alltid att ha koll på vad du gör, så att du kan göra det igen vid ett annat tillfälle.

Visa projektet på Scratch