Scratchprojekt - Fyrkant och cirkel

Tillbaka


Nybörjarnivå

  • Skapa två Sprites, en fyrkant och en cirkel
  • Fundera på vad du kan göra med en fyrkant och en cirkel,
    använd dig av några enkla block.
  • Titta på scripten nedan och försök tänka dig vad som kommer att ske.

Här kan du se fyrkantens block, vad tror du kommer att hända när du startar programmet?
fyrkant_block.png

Här har du scriptblocken för cirkeln. Hur fungerar repetera 36 och vänd 10 grader? Varför står det -10 på x? Om det står 10 istället vad händer då?

cirkel_block.png